Detalii Factură Energie Electrică

Ioana Muntianu

Detaliile articolelor din factura de Energie electrică:

Energia activă = preț energia electrică activă  + tarife

Tarife ce intră în prețul energiei

  1. TL -> Tariful  de injecție în rețea – Transelectrica
  2. TG -> Tariful de extracție din rețea – Transelectrica
  3. SS -> Tariful serviciului de sistem – Transelectrica

               

  • Tariful de distribuție– cuprinde tariful pentru distribuție pe înaltă tensiune, distribuția pe medie tensiune și distribuție pe joasă tensiune. Valorile acestor componente difera în funcție de zona geografica în care se găsește locul de consum.

 

  • Contribuția pentru co-generare de înaltă eficiență– aceasta este un tip de subvenție acordata producătorilor de energie electrica în co-generare (producere energie electrica și energie termica) de înalta eficienta. Aceasta subvenție acordata producătorilor . Valoarea ei este actualizata periodic de către ANRE.

 

  • Certificate verzi -> Este componenta ce atestă producerea de energie electrică din surse regenerabile (eoliană, solară, aerotermală, geotermală, biomasa, biogaz etc)

 

  • Acciza – Acest element din factură se calculează în baza Codului fiscal (legea 571/2003, republicata si modificata). Aceasta se calculează după formula A = Q x K x R, unde: A= cuantumul accizei, Q= cantitatea de energie electrică activă exprimată în MWh, K= acciza unitară prevăzută în Codul Fiscal iar R= cursul de schimb leu/euro. În plus, se plătește TVA pe acciză.
Etichete:

Copyright © 2024 Powa - Energy Application SRL