Furnizorii de ultimă instanță pot solicita garanții financiare de la consumatori

Ioana Muntianu

În data de 15.11.2018, ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei)  a emis un ordin conform căruia rău-platnicii sunt obligați să ofere garanții financiare furnizorilor de energie electrică. Ordinul se aplică doar pentru furnizorii de ultimă instanță, nu și pentru cei din piața liberă – un motiv în plus pentru a-ți schimba furnizorul de energie electrică, dacă nu ai făcut-o deja!

Pe scurt, dacă în trecut puteai să mai amâni plata facturii de electricitate până în pragul debranșării, acum, dacă riști deconectarea de cel puțin două ori pe an, furnizorii au dreptul de a-ți solicita garanții bănești echivalente cu energia electrică consumată pe trei luni. Astfel, furnizorul își va putea lua suma pe care nu a primit-o la timp din garanția depusă.

Excepție fac consumatorii vulnerabili, adică persoanele ce apar în baza de date a instituțiilor de protecție socială. Acestora, furnizorii nu au dreptul de a le solicita garanții.

INFORMAȚII GENERALE

Conform dicționarului de termeni de pe site-ul electricafurnizare.ro, furnizorul de ultimă instanță (FUI) reprezintă “furnizorul desemnat de autoritatea competentă (ANRE) pentru a presta serviciul universal de furnizare în condiții specifice reglementate.”

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, au fost desemnați să presteze serviciile de FUI următorii titulari de licenţă de furnizare a energiei electrice:

  1. S.C CEZ Vânzare S.A. (CEZ)
  2. S.C. E.ON Energie România S.A. (E.ON)
  3. S.C. Electrica Furnizare S.A. (ELF)
  4. S.C ENEL Energie S.A. (Enel E)
  5. S.C. ENEL Energie Muntenia S.A. (EEM)

Furnizorii de ultimă instanță au dreptul să solicite clienților finali garanții financiare în următoarele condiții:

  1. În cazul contractelor încheiate pe o perioadă de maximum un an, atunci când consumatorul se află în situația de debranșare de cel puțin 2 ori pe parcursul derulării contractului.
  2. În cazul contractelor încheiate pe o perioadă mai lungă de un an sau pe perioadă nedeterminată, atunci când consumatorul se află în situația de debranșare de cel puțin două ori în 12 luni consecutive.

De asemenea, furnizorii pot solicita garanții clienților finali în cazul în care aceștia încearcă să sustragă energia electrică prin netransmiterea indexului corect sau denaturează în orice fel contoarele de energie electrică. De exemplu, dacă nu ai fost atent și ai declarat mai puțină energie electrică decât consumi de fapt.

STABILIREA GARANȚIEI FINANCIARE

Valoarea garanției se stabilește în așa fel încât să acopere cantitatea de energie electrică consumată de client pe o perioadă de 3 luni de zile, la prețul energiei electrice furnizate (prețul energiei electrice prevăzut în contractul de furnizare, incluzând tarifele serviciilor asociate și toate taxele aferente consumului final de energie electrică).

FUI actualizează valoarea în cazul în care clientul final își modifică profilul de consum sau dacă se modifică prețul energiei electrice furnizate.

Consumul de energie electrică estimat se determină de către furnizorul de ultimă instanță (FUI) pe baza consumului mediu zilnic a consumatorului din ultimele 6 luni. Atunci când acest lucru nu este posibil, pe baza consumului convenit la încheierea contractului de furnizare.

Garanția financiară este solicitată de către furnizor prin intermediul preavizului de deconectare, iar clientul are obligația de a depune suma stabilită în contul furnizorului în termen de 10 zile de la data scadentă a facturii respective.

RESTITUIREA GARANȚIEI

În cazul încetării contractelor de furnizare a energiei electrice, garanția se restituie clienților finali astfel:

  • În maximum 42 de zile de la încetarea contractului, ca urmare a schimbării furnizorului;
  • În maximum 10 zile de la data încetării contractului.
  • În maximum 10 zile, dacă timp de 12 luni consecutive clientul nu a întârziat cu plata facturilor.

Dacă valoarea restanțelor acumulate este mai mare decât valoarea garanției financiare, FUI încasează banii din contul de garanție, însă continuă procesul de deconectare a locului de consum.

Mai mult decât atât, garanția nu îl scutește pe consumatorul casnic de plata penalităților pentru plățile întârziate.

OBLIGAȚII ȘI CONSECINȚE

Consumatorul are obligația de a transmite furnizorului documentul care atestă depunerea garanției financiare.

Refuzul constituirii, actualizării sau reconstituirii garanției financiare poate duce la deconectarea locului de consum sau la sistarea temporară a energiei electrice.

În termen de 90 de zile de la publicarea ordinului, fiecare furnizor de energie electrică are obligația de a elabora o procedură specifică de constituire, executare, actualizare și reconstituire a garanțiilor financiare. Această procedură va fi publicată pe site-ul fiecărui furnizor.

Vezi ofertele furnizorilor din cadrul aplicaţiei POWA aici.

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr 968/15.11.2018

Copyright © 2024 Powa - Energy Application SRL